spranget

H25

Fristilt tomt. Utnyttelse: BRA: 45%

Status

Ledig

Ca. tomteareal m2

360

Pris tomt

1 350 000,-

Pris hytte + grunnarb.

3 020 000,- + grunnarbeider

* Det tas forbehold om mindre justering av situasjonsplan for tomtene. Dette med hensyn til tomtestørrelsen, byggegrenser, plassering av innkjøringer, biloppstillingsplasser og helt nøyaktig plassering av bebyggelse.

MELD INTERESSE FOR TOMTEN
 
 

Tilbake til TOMTEVELGER