spranget

H30

Fristilt tomt. Utnyttelse: BRA: 45%

Status

Solgt

Ca. tomteareal m2

554

* Det tas forbehold om mindre justering av situasjonsplan for tomtene. Dette med hensyn til tomtestørrelsen, byggegrenser, plassering av innkjøringer, biloppstillingsplasser og helt nøyaktig plassering av bebyggelse.

MELD INTERESSE FOR TOMTEN
 
 

Tilbake til TOMTEVELGER