spranget

H31

Fristilt tomt. Utnyttelse: BRA: 45%

Status

Solgt

Ca. tomteareal m2

574

Pris tomt

1 600 000,-

Pris hytte + grunnarb.

3 020 000,- + grunnarbeider

* Det tas forbehold om mindre justering av situasjonsplan for tomtene. Dette med hensyn til tomtestørrelsen, byggegrenser, plassering av innkjøringer, biloppstillingsplasser og helt nøyaktig plassering av bebyggelse.

MELD INTERESSE FOR TOMTEN
 
 

Tilbake til TOMTEVELGER