spranget

H39

Fristilt tomt. Utnyttelse: BRA: 45%

Status

Ledig

Ca. tomteareal m2

633

Pris tomt

1 500 000,-

Pris hytte + grunnarb.

3 020 000,- + grunnarbeider

* Det tas forbehold om mindre justering av situasjonsplan for tomtene. Dette med hensyn til tomtestørrelsen, byggegrenser, plassering av innkjøringer, biloppstillingsplasser og helt nøyaktig plassering av bebyggelse.

MELD INTERESSE FOR TOMTEN
 
 

Tilbake til TOMTEVELGER